Wolność
wtorek, Kwiecień 19th, 2011 | Autor:

Prawo do wolności mediów i wypowiedzi jest gwarantowane przez Konstytucję z 1997 roku. Na jej podstawie mamy prawo do swobody wypowiedzi publicznej na dowolny temat, chyba że wiąże się on z nakłanianiem do czynów karalnych, przewidzianych w kodeksie karnym. Wolność słowa nie oznacza jednak przyzwolenia na szerzenie anarchii, posługiwanie się wulgarnym językiem w mediach, czy propagowaniem systemów totalitarnych, takich jak nazizm, hitleryzm czy faszyzm. Wolność słowa w Internecie przejawia się w artykułach prasowych oraz szczególnie na internetowych forach. Internauci mogą swobodnie wypowiadać się na tematy polityczne, krytykować władzę za niefortunne posunięcia, wytykać błędy i zaniedbania decydentom. Za taką działalność nie grozi nam odpowiedzialność karna, ponieważ krytyka władzy jest przywilejem demokracji. Etykieta obowiązuje jednak także bezimiennych internautów. Używanie wulgaryzmów i słów obraźliwych może być karane. Internetowych chuliganów można namierzyć i zidentyfikować poprzez adresy IP.